مهدي اعتضاد جمع

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، بلوار دستغیب، بین دستغیب 35 و چهار راه خیام، پاساژ تکِ یک – طبقه منفی یک – واحد 43

تلفن : 37653795-051 | موبایل: 09155154648 | ایمیل: eatezadi@gmail.com