آدرس: مشهد، خیابان راهنمایی، برج سلمان، طبقه دوم تجاری، واحد 21

تلفن : 38487008-051 | موبایل: 09155154648

eatezadi@gmail.com